Perspectief 10-14

Stichtingen Palludara en CVO Zuid-West Fryslân zijn met ingang van augustus 2019 een nieuwe onderwijsvorm voor leerlingen van 10 tot 14 jaar gestart. Onder de naam Perspectief 10-14 wordt het beproefde onderwijsconcept van De LeerOnderneming, onderdeel van OZHW aan leerlingen in de regio Sneek aangeboden. Eén van de belangrijkste pluspunten is, dat leerlingen gebruik maken van vaardigheden om zich te laten vormen en ontwikkelen. Perspectief 10-14 is gehuisvest in het schoolgebouw van CSG Bogerman aan Hemdijk 47 in Sneek.

Leren door te doen

Perspectief 10-14 is bestemd voor alle leerlingen van groep 7 en 8 van het primair onderwijs en leerjaar 1 en 2 van het voortgezet onderwijs uit Sneek en regio. Het is een inspirerend onderwijsaanbod dat zich onderscheidt van andere onderwijsvormen in de regio. Er worden geen lessen verzorgd, maar er worden leeractiviteiten ontwikkeld waarbij ‘leren door doen’ centraal staat. Het accent ligt op gerichte aandacht. Zo worden leerlingen begeleid om meer eigenaar te kunnen zijn van hun eigen leerproces. Daarbij hebben de leerlingen elkaar nodig om vanuit samenwerking en samenwerkend leren deze doelen te realiseren.

Meer weten over Perspectief 10-14?

Website Perspectief 10-14

Open Huis csg Bogerman

“Je maakt ‘t samen!”

Neem contact met ons op