Profiel csg Bogerman

Als leerling van Bogerman leer je om het samen te maken. We helpen je om het beste uit jezelf te halen. En je leert om jouw talent in te zetten voor anderen. Je kunt al jouw talent kwijt in uniek onderwijsaanbod zoals het technasium, gymnasium, het vakcollege en extra aanbod als de sportklas of één van de bands, orkesten of het koor van Bogerman. Bij csg Bogerman ben je succesvol als je samen succesvol kunt zijn!

Je maakt ‘t samen! Kun jij je vinden in ons motto? Dan is csg Bogerman een goede match voor jou!

Ambitie

Csg Bogerman daagt je uit om echt en oprecht het verschil te maken. Daarvoor moet je weten wie je bent, wat je kunt én waar je minder goed in bent. Je wordt tijdens de les in beweging gezet! Dit gebeurt vanuit verbinding met de maatschappij om de school heen. Daar maak je uiteindelijk met hoofd, hart en handen – als mens – het verschil.

Maatschappelijke omgeving

Csg Bogerman werkt nauw samen met bedrijven en instellingen en laat jou zien dat wat je leert er toe doet. Nu en wanneer je later verder leert of aan het werk bent. Je staat er daarbij niet alleen voor. Met de hulp van je klasgenoten, je docent of mentor blijf je jezelf ontwikkelen.

Visie

Alles wat je deelt groeit. Daar draait het bij csg Bogerman om. Iedere dag zoeken we opnieuw naar mogelijkheden om te delen en samen op te trekken. Met betrokken, echt en bevlogen onderwijs, prikkelt csg Bogerman leerlingen en medewerkers om elke dag het verschil te maken in, met en voor de maatschappij.

Missie

Csg Bogerman is een gemeenschap van jongeren en volwassenen die zich willen ontwikkelen met hoofd, hart en handen. De leerlingen ontdekken en verdiepen hun eigen vaardigheden en talenten en ontwikkelen zich tot volwaardige, kritisch denkende leden van de maatschappij.

Historie csg Bogerman

De naam csg Bogerman verwijst naar Johannes Bogerman. Een calvinist en kerkbestuurder. Een harde werker en doorzetter. Die cultuur zie je nog steeds terug in de school en daar zijn we best trots op!

Bogerman is een fusieschool. In 1991 vond een scholenfusie plaats en ontstond Bogerman. Door de samenvoeging van: Christelijke LTS (CTS), Christelijke scholengemeenschap voor LEAO/LMO “W.G. Baarda College”, Christelijke LHNO “De Opslach” en de Christelijke scholengemeenschap “Bogerman College” (mavo/havo/vwo/gym) ontstond er een brede scholengemeenschap van ivbo tot en met gymnasium. Ook de nevenvestigingen Koudum en Wommels ontstonden door een fusie van Bogerman met de mavo Workum/Koudum en de fusie met mavo Nij Walpert te Wommels. In 2016 werd ook CSG Gaasterland (Balk) een locatie van csg Bogerman. In 2018 werd de locatie van csg Bogerman te Wommels gesloten.

Waarin maakt onze school het verschil?

Lees meer:

Uniek onderwijsaanbod
Vakcollege
Technasium
Gymnasium

Samen gaan voor hetzelfde doel!
Muziek
Sport

“Je maakt ‘t samen!”

Neem contact met ons op