Ondersteuning en begeleiding

Goede begeleiding is van groot belang voor leerlingen om hun opleiding succesvol af te ronden. Soms is daarnaast extra ondersteuning nodig. Iedere leerling is uniek. Daarom zorgen wij voor begeleiding en zo nodig extra ondersteuning op maat.

Begeleiding binnen school

De persoonlijke begeleiding van leerlingen komt in de eerste plaats van de mentor. Iedere leerling heeft een mentor/coach. Deze bespreekt regelmatig met de leerling en de ouders hoe het gaat op school. De mentor is het eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen. Binnen elke afdeling van csg Bogerman is verder leerlingbegeleiding en een coördinator leerlingenondersteuning aanwezig. Meer informatie en het schoolondersteuningsprofiel is te vinden op onze Schoolwiki

Externe begeleiding

Verschillende externe organisaties bieden (extra) begeleiding en zorg en zijn bereikbaar voor vragen van leerlingen en ouders. De ondersteuning loopt via de coördinator leerlingenondersteuning van de betreffende afdeling. Meer informatie over deze organisaties en welke ondersteuning zij kunnen bieder is te vinden op onze Schoolwiki.

Waarin onderscheidt csg Bogerman zich?

Lees meer!

Vraag een persoonlijk gesprek aan.

Neem contact met ons op