De mensen van…

De mentor/coach is voor leerlingen van csg Bogerman de belangrijkste persoon. Hij of zij helpt jou om je thuis te voelen en houdt samen met jou je resultaten en voortgang in de gaten. Nog voor de zomervakantie maak je kennis met je mentor/coach en je nieuwe klas. Ook alle andere docenten, de conciërge en de assistent van jouw afdeling helpen je graag en zijn er voor je. Een aantal andere mensen stellen we nu alvast aan je voor.

Management csg Bogerman

Mevr. Annemarie Kingma is de rector van csg Bogerman. Elke opleiding binnen de school en de locaties Koudum en Balk krijgen leiding van een afdelingsleider. Samen geven zij leiding aan de school.

Rector: Annemarie Kingma

Havo/vwo klas 1 en 2: Claudia Voogd
Vmbo Vakcollege: Herjan Reuten
Vmbo M@vo: Gerrit van Solkema
Havo klas 3 t/m 5: Baukje de Boer – Triemstra
Vwo klas 3 t/m 6: Erik de Vries
Koudum en Balk: Dirkjan van Tuinen

CVO Zuid-West Fryslân

Csg Bogerman vormt samen met het Marne College en De Diken de stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Zuid-West Fryslân. Maak kennis met CVO Zuid-West Fryslân door een kijkje te nemen op de website:

Bezoek ook eens onze Schoolwiki!

Kom ook sfeerproeven:
Online Open Huis

“Kom gerust kennismaken, we ontmoeten je graag!”

Neem contact met ons op