Kwaliteit

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs, daarom staat de kwaliteit van het onderwijs hoog in het vaandel bij csg Bogerman. Iedere dag zetten de medewerkers en docenten zich volledig in om het schoolklimaat en de leerresultaten zo optimaal mogelijk te houden en daarmee de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen.

Inspectie

Het onderwijs van alle locaties van csg Bogerman staat onder basistoezicht van de Onderwijsinspectie. Dit houdt in dat je er als leerling en ouder vanuit mag gaan dat het onderwijs op de locaties van goede kwaliteit is. Op www.onderwijsinspectie.nl vind je meer informatie over de kwaliteit van het onderwijs van csg Bogerman en hoe de Onderwijsinspectie dit beoordeelt.

Scholen op de kaart

csg Bogerman is één van de beste scholen in de regio. Op de website www.scholenopdekaart.nl is het eenvoudig om meerdere scholen met elkaar te vergelijken. Hieronder is het mogelijk om de resultaten van csg Bogerman te vergelijken met RSG Magister Alvinus en Nordwin College. Vergelijk bijvoorbeeld de examenresultaten en de doorstroom van leerlingen van klas één tot het examenjaar.

Waarin onderscheidt csg Bogerman zich?

Lees meer!

Je maakt ‘t samen!

Uniek onderwijsaanbod
Vakcollege
Technasium
Gymnasium

“Het geheim van goed onderwijs is luisteren naar je leerlingen”

Neem contact met ons op