Vwo

Op het vwo krijg je het beste onderwijs dat jou uitstekend voorbereidt op het wetenschappelijk onderwijs. Docenten bieden je de ruimte om je te spiegelen aan tradities, verhalen en aan anderen. En ze leren je om wie je bent niet af te laten hangen van de mode. Dat maakt je geloofwaardig. Je leert ook om je eigen grenzen aan te geven. Zo weten jij en je klasgenoten wat jullie aan elkaar hebben. De kennis die je opdoet sluit daarbij aan: die is actueel, relevant en sluit aan bij jouw leefwereld.

Profielen in het vwo

Binnen het vwo zijn er vier profielen. Vanaf klas drie maak je een keuze voor een van de vier profielen. Dit betekent dat je vakken gaat volgen die jou goed voorbereiden op je vervolgopleiding op de universiteit. De profielen van het vwo zijn: Cultuur en maatschappij, Economie en maatschappij, Natuur en gezondheid en Natuur en techniek.

BOVENBOUW

Wil je meer informatie over het vwo in de bovenbouw? Neem dan contact op met de afdelingsleider Erik de Vries via vrer@csgbogerman.nl. Wil je in de bovenbouw instromen? Neem dan contact op met de decaan Ingrid Bouwhuis – Faber via boui@cvo-zwfryslan.nl.

Technasium

In de moderne Technasiumwerkplaats krijgen leerlingen onderwijs van de beste kwaliteit bij het vak Onderzoek&Ontwerpen (O&O). Ze werken aan opdrachten vanuit het bedrijfsleven, een instelling of de overheid.

Voor meer informatie over het Technasium, klik hier.

Misschien heb je ook interesse in:

Technasium
Gymnasium

“Hier word je uitgedaagd om te gaan voor de top!”

Neem contact met ons op