Technasium

In de splinternieuwe technasiumwerkplaats, krijgen leerlingen onderwijs van de beste kwaliteit bij het vak Onderzoek&Ontwerpen (O&O). Ze werken in aan opdrachten vanuit het bedrijfsleven, een instelling of de overheid. Aan de hand van vraagstukken die in de samenleving spelen ontwikkelen leerlingen theoretische kennis en praktische vaardigheden. Dat maakt dat leerlingen echt betrokken zijn bij het leren en zich met hart en ziel inzetten voor een topresultaat!

Het technasium is voor havo- en vwo-leerlingen. In groepjes van drie of vier klasgenoten werken zij aan omvangrijke projectopdrachten. Projecten duren tien weken in de onderbouw, een half jaar in de bovenbouw. Leerlingen werken gedurende die periode twee keer per week in een blokuur aan een vraagstuk. Dit biedt leerlingen de tijd om zich op een gedegen manier in een onderwerp te verdiepen.

“Spreek elkaar aan op inzet en kwaliteit”

Tijdens projecten werken leerlingen samen, een belangrijke basisvaardigheid voor de latere beroepspraktijk. Deze samenwerking is ontzettend leuk en zorgt ook voor een groter leereffect dan bij klassikale overdracht. Iedere leerling brengt eigen inzichten en kennis in, er wordt van elkaar geleerd. Gekoppeld aan praktisch handelen en de eigen kennis brengt de leerling zelf samenhang aan.

Zelfstandig leren werken

Het structureren, ordenen en plannen wordt steeds meer de eigen taak van de leerling en minder die van de docent. De regie over het leerproces verschuift van docent naar leerling. Dat vraagt een andere rol van de docent. Hij wordt meer manager en coach en brengt tijdens Onderzoek & Ontwerpen alleen theoretische kennis in wanneer dit relevant is voor de voortgang van het project. O&O wordt dan ook gegeven door docenten die hiervoor speciaal zijn getraind.

Ook de relatie verandert: er is meer wisselwerking en docent en leerling leren elkaar beter kennen. De onderlinge band wordt hechter. Tegelijk waarborgt de docent dat wordt voldaan aan de eisen die worden gesteld aan vooronderzoek, prototype en eindresultaat.

De wereld buiten school

Op het technasium werken scholen samen met bedrijven en instellingen. Niet éénmalig maar structureel. Deze samenwerking levert een meerwaarde op, die door de school alleen niet georganiseerd kan worden. Door samen te werken met bedrijven en instellingen zien leerlingen hoe de praktijk van hoger opgeleide bètatechnici eruit ziet en waar zaken toe dienen.

Andere beoordeling van het werk op school

Als leerlingen een werkstuk hebben gemaakt voor een echte opdrachtgever, komt deze aan het eind van het project samen met de leraar beoordelen. De feedback van de opdrachtgever is veel waard. Hij kent zijn vak en kan met zijn vakmans-oog een werkstuk beoordelen. Van deze vakkundige beoordelingen leren de leerlingen veel en ze nemen dit dan ook heel serieus.

Ontdekken of het technasium bij jou past?
Kom langs!

PROEFwerk
Open huis

“Opdrachten voor echte opdrachtgevers = weten waar je het voor doet!”

Neem contact met ons op