Diploma uitreiking

Het was een hele week feest in de tent naast de school. Ruim 200 leerlingen ontvingen hun diploma! In de versierde tent was hun trotse familie aanwezig.

De eindexamenkandidaten die in het derde tijdvak nog een examen maakten kregen op een later moment hun diploma uitgereikt. Als verrassing kwamen hun mentoren, afdelingsleider en rector langs in de Gaasterland Express. Met muziek en versiering werd er bij de geslaagden thuis toch nog een klein feestje van gemaakt.

Neem contact met ons op