Bogerman valt drie keer in de prijzen bij de Citizen Climate adaption Award

Dijkgraaf Luzette Kroon deed in oktober vorig jaar de volgende oproep: ‘Ik roep jongeren in Nederland graag op om mee te denken over de keuzes die wij vandaag al moeten maken voor hún toekomst. Ben jij eigenwijs, innovatief en betrokken? Grijp je kans en doe mee!’

Willem Terpstra, docent aardrijkskunde, van csg Bogerman las dit en maakte zijn 4 vwo leerlingen enthousiast om mee te doen. Maar liefst zeven groepjes aardrijkskundeleerlingen gaven zich op voor deze “klimaatbestendige stad” challenge. Ondanks een druk lesprogramma en tussendoor overschakelen op online les. Hun deelname was niet voor niets!

De 1e prijs ging naar Jasmine, Amarins en Afke Marij. Zij maakten een filmpje waarmee zij lieten zien welke aanpassingen in de stad mogelijk zijn. Groene daken, lichtere wegen en het regenwater van het riool afkoppelen. De combinatie tussen de ideeën en de manier van presenteren leverden de dames een eerste prijs op.

Luna en Sanne-Fleur kwamen met het idee van witte wegen en de opvang van regenwater onder het wegdek. Ook hier maakten zij een mooi fimpje van dat hen de 2e prijs opleverde.

De 3e prijs was voor Nemo, Sjoerd-Jan en Thijs met een essay waarin concrete oplossingen zaten om wateroverlast tegen te gaan. Het gebruik van regentonnen en meer openbaar groen. 

De leerlingen namen het op tegen studenten van Rijksuniversiteit Groningen en Van Hall Larenstein.  Bij Campus Fryslân in Leeuwarden werden de ideeën gepitched en Willem Terpstra was erbij: ‘Ik vond het ontzettend tof dat ik als docent erbij mocht zijn’.

De Citizen Climate adaptation Award is een samenwerking tussen RUG/Campus Fryslân en Wetterskip Fryslân. De klimaatprijs wordt eens per twee jaar uitgereikt aan jongeren die vernieuwende ideeën aandragen voor klimaataanpassing.

Neem contact met ons op